woensdag 23 januari 2013

Lunyx a Little Fairy Witch!

This morning I decided to have a long chat
with my Pukifee.
She is not an easy and sweet little girl like Dimphy...
So I had to think of something
to get to know her a little bit better.
I talked her in to doing her hair, because it was sooo messy! 
And in the meanwhile she opened up...

She also told me her name!
She is called Lunyx (speak out as: Looniks)
it is a mixture from Luna (the moon) and Onyx (a black stone) 
 ****
Vanmorgen had ik besloten om eens een lang
gesprek te voeren met mijn Pukifee.
Ze is niet een schattig lief meisje zoals Dimphy...
Dus ik moest een manier bedenken
om haar beter te leren kennen.
Ik heb haar zover gekregen dat ik haar haren
mocht doen, want die zaten zo door de war!
En ondertussen begon ze langzaam los te komen... 

Ze heeft me ook haar naam verteld!
Ze heet Lunyx (spreek uit als: Looniks)
het is afgeleid van Luna (de maan) en Onyx (een zwarte steen) 


Turns out that she is a little fairy witch!!
Never knew that fairies had also witches o-O
It gets even weirder... 
She comes from a fairy gypsy family!
They traveled around from place to place in gypsy wagons. 
Her parents had a lot of children 
and most of the time Lunyx was with her grandmother.
That's how she learned how to look in a christal ball, 
tarot reading and other witchcraft....

Her grandmother was very very old.
Just before she died, she cast a spell out over Lunyx
so that she always would remain as she was...
And that has been more than a century ago! 

Lunyx was so sad of the loss of her grandmother,
that she decided to leave on her own.
That's how she finaly ended up at my place,
and she asked me this morning if she could stay here. 
Could you say no? 
****
Nu blijkt dat ze een elven heksje is!! 
Ik heb nooit geweten dat elven ook heksen hadden o-O
Het wordt nog gekker...
Ze stamt af van een elven zigeuner familie! 
Ze trokken rond van plaats naar plaats in hun zigeuner wagens.
Haar ouders hadden veel kinderen 
en Lunyx was meestal bij haar grootmoeder.
Zo heeft ze geleerd hoe ze in een kristallen bal kan kijken,
tarot kaarten te lezen en meer over hekserij...

Haar grootmoeder was heeeel erg oud.
Vlak voor ze stierf heeft ze een spreuk uitgesproken
over Lunyx, zodat zij altijd zo blijven zoals ze was.
 En dat is inmiddels meer dan een eeuw geleden!

 Lunyx  was zo ontzettend verdrietig, 
dat ze besloot om alleen weg te gaan. 
Zo is ze uiteindelijk bij mij terecht gekomen
en ze heeft me zojuist gevraagd of ze hier mag blijven. 
Zeg dan maar eens nee! 


She is a Moonchild.
 I have no idea what that means, but I hope
that she does not turn into something scarry
that howls at the full moon! ;0)

She practices magic with the elements water and air.
Lunyx says that she is a good witch.
Yeah... sure...
Well... I guess we will find that out sooner or later ^-^
****  
 Ze is een maankind.
Ik heb geen idee wat dat betekent, maar ik hoop
dat ze niet in iets engs veranderd
dat huilt naar de volle maan! ;0) 

Ze beoefent magie met de elementen water and lucht.
Lunyx zegt dat ze een goedaardig heksje is.
Ja... tuurlijk... 
Nou... daar zullen we vroeg of laat nog wel achter komen ^-^ 


Lunyx: I would like some coffee now... please?
****
Lunyx: Ik lust wel een kopje koffie nu... alsjeblieft? 

Well I know more than enough for one day...
When I find out more about her character,
I will let you know!
****
Nou, ik weet wel weer genoeg voor vandaag.... 
Als ik meer van haar karakter ontdek,
laat ik het jullie weten! 

Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

dinsdag 22 januari 2013

More Photos

Here are some more pictures 
of my girls new looks! ^-^
The blue dress was made by me
and it was deliberately 'skewed' sewn...
****
Hier zijn nog wat foto's van de nieuwe look
van mijn meisjes! ^-^
Het blauwe jurkje is door mij gemaakt,
en ik heb het bewust zo 'scheef' genaaid....  


Click on the pictures to enlarge
****
Klik op de foto's om ze te vergroten
And here are they together
(Mikki still has to go to the Spa for her Make-up)
 ****
En hier zijn ze alle drie op een rij ;)
(Mikki moet nog naar de Spa voor haar Make-up)


 Hugs Jollie and the Girls
****
Liefs Jollie en de Meiden 

maandag 21 januari 2013

New Make-up!

Dimphy and her big sister,
(she still refuses to tell me her name!) 
went to a Spa in Spain last december
for their new Face-ups (Make-up)!

I also gave Dimphy blue glass eyes ^-^

****
Dimphy en haar grote zus,
(ze wil me nog steeds niet vertellen hoe ze heet!)
zijn afgelopen december in een Spa in Spanje geweest
voor hun nieuwe Face-up (Make-up)! 

Ook heb ik Dimphy blauwe glazen ogen gegeven ^-^ 

Here are pictures from before and after
the make-over...
****
Hier zijn foto's van voor en na
de make-over... 

 Click on the pictures to enlarge 

Thank you sooo much Rakeru
the girls are gorgeous!!!
****
Dank je wel Rakeru,
de meiden zijn prachtig geworden!!!

More pictures will follow soon.
***
Er komen gauw meer foto's.

Hugs Jollie and the Girls
****
Liefs Jollie en de meiden 


dinsdag 8 januari 2013

New Dress for Mikki

I have made a new dress for Mikki 
from an old blouse :)
I love these colors it suits so perfect with her hair ^-^
and her green eyes don't you think?
****
Ik heb een nieuw jurkje gemaakt voor Mikki
van een oude blouse :)
Ik vond deze kleuren zo mooi staan bij haar
rode haar en haar groene ogen ^-^
Vinden jullie ook niet? 

(click on the picture to enlarge) 
I have been sewing and knitting a lot for my Pukifee's lately... 
but the weather is so dark 
that the pictures did not turn out very well :(
****
Ik ben de laatste tijd veel aan het naaien en breien
geweest voor mijn meisjes,
maar de overige foto's zijn niet mooi geworden :(
Het is zulk donker weer hier vandaag...

Hugs Jollie and Mikki 
  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...