zondag 24 februari 2013

Update

Just a small update from the project
that I am working on :)
****
Even een kleine update van het project waar
ik mee bezig ben :)

 (Click on the pictures to enlarge)
****
(Klik op de foto's om ze te vergroten)

The walls are drying (upside down) and are not finished yet ;)
****
De muren staan (op hun kop) te drogen en zijn nog niet klaar ;) 

I am also making a daybed....
First I made a drawing of it and now I am sawing it out. 
****
Ik ben ook een bedbank aan het maken...
Ik heb eerst een tekening gemaakt en die ben ik nu aan het uitzagen. 


But... also not finished yet!
****
Maar... dit is ook nog niet af!


That's all for today.
****
Dat was het voor vandaag. 

NOTE: I have changed the settings for the comments.
I have to aprove them first now, 
because I get to much spam on my blog :( 
****
NOTE: Ik heb de instellingen voor de reacties aangepast.
Ik moet ze nu eerst goedkeuren,
omdat ik teveel spam op mijn blog krijg :( 

Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 


donderdag 21 februari 2013

My Pukifee Knitted Sets

After many days of rain and grey skies,
yesterday the sun was there!
And I took some time to make pictures
from the handknitted sets that I made lately ;)
****
Na dagen lang regen en grijze lucht,
kwam gisteren ineens de zon weer tevoorschijn!
En heb ik de tijd genomen om foto's te maken
van de gebreide sets die ik de afgelopen tijd heb gemaakt ;) 

I made a few very cute hats with scarfs.
And... the long coats with the matching 
harlequin hats are my own design! :D
Aren't they charming?
****
Ik heb een paar hele leuke mutsjes met sjaaltjes gemaakt.
En... de lange jasjes met bijpassende
harlekijn mutsjes zijn mijn eigen ontwerp! :D
Zijn ze niet schattig? 

Click on the image to enlarge
****
Klik op de afbeelding om te vergroten

Thanks for watching! :)
****
Bedankt voor het kijken! :)

Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 

vrijdag 15 februari 2013

New Eyes for Lunyx

Finaly Lunyx and I found the perfect eyes for her

(click on the pictures to enlarge)
****
(Klik op de foto's om ze te vergroten) 

Lunyx: Now I look exactly as who I am 
Jollie: Which is exactly how I had imagined you! ;) 
Lunyx: I love me!! :D 
****
 Lunyx: Nu lijk ik precies als wie ik ben :D 
Jollie: En dat is precies zoals ik me jou had voorgesteld! ;) 
Lunyx: I hou van mij!! :D 


Here you can see the difference from before and after...
****
Hier kun je het verschil zien van voor en na...


Hugs Jollie & Lunyx
****
Liefs Jollie & Lunyx 
woensdag 13 februari 2013

New Project

I started a new project :)
I know this does not show much yet,
but as soon as I have an update, more pictures will follow! 
****
Ik ben begonnen met een nieuw project...
Ik weet dat hier nog maar weinig op te zien is,
zodra ik een update heb, volgen er meer foto's :)


Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 

maandag 4 februari 2013

Chair Revamped

A while ago I revamped a chair
for Dimphy's livingroom...
 ****
Een tijdje geleden heb ik een stoel 
voor Dimphy's woonkamer vernieuwd...

Click on the pictures to enlarge
**** 
Klik op de foto's om ze te vergroten 

 First we picked out a nice fabric
that fits well with her couch.
****  
Eerst hebben we samen een leuk stofje uitgezocht
wat goed bij haar bankstel past. 


And this is how her 'new' chair looks now... 
**** 
En zo is haar 'nieuwe' stoeltje geworden... 


Dimphy: This looks gorgeous with my couch! :D
Thank you so much Jollie.
Jollie: You're welcome sweetie :)
****
Dimphy: Dit staat prachtig bij mijn bank!! :D
Dank je wel Jollie.
Jollie: Graag gedaan lieverd :) 


Hugs Jollie & Dimphy
****
Liefs Jollie & Dimphy  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...