woensdag 27 maart 2013

Shabby Chic BJD Furniture

Lunyx and I finished the shabby chic furniture
that I made for the Pukifee diorama :) 

Lunyx en ik zijn klaar met de shabby chic meubeltjes
die ik gemaakt heb voor de Pukifee diorama :) 

Click on the pictures to enlarge them
Klik op de foto's om ze te vergroten Lunyx: Jollie I love this daybed!!
I am so curious what bedding you will make for it :D

Jollie: You will see that soon dear,
we can start decorating the room now :)

Lunyx: Jollie ik vind deze bedbank geweldig! 
Ik ben zo benieuwd wat voor een beddengoed je gaat maken :)

Jollie: Dat zie je snel genoeg lieverd,
we kunnen nu het kamertje gaan decoreren :) 


Lunyx: It will be really comfy with a mattress...

Jollie: Yes I think so too dear :)

Lunyx:  Dit zal echt heerlijk slapen met een matras...

Jollie: Ja meis dat denk ik ook :) 


Lunyx: Can we move the furniture too?

Jollie: Yes we can... 
Look... 

Lunyx: Kunnen we de meubeltjes ook anders zetten?

Jollie: Ja hoor dat kan...
Kijk... Lunyx: The chair sits great,
but I think that it can use a cushion on it ;)

Jollie: We will take care of that,
as soon as we start sewing dear ^-^

Lunyx: De stoel zit prima, 
maar ik denk dat er nog wel een kussentje op mag ;)

Jollie: Daar gaan we voor zorgen, 
zodra we gaan beginnen met het naaiwerk ^-^ 


Lunyx: Can I have a look at the fabrics over there??

Jollie: Sure you can sweetie.

Lunyx: Mag ik alvast bij de stofjes kijken daar?? 

Jollie: Tuurlijk mag dat lieverd. 

Hugs Jollie en Lunyx
**** 
Liefs Jollie en Lunyx zaterdag 16 maart 2013

Wild Orchids

When I was walking with my doggie (Bo),
I was so happy to see more and more wild spring flowers
that are starting to bloom here :) 
But most of all I was blown away by the wild orchids.
They just grow on the field in our street!

When I told Lunyx about it, 
she wanted to see them for herself too ofcourse ;)
So I took her out to enjoy them... 

Tijdens mijn wandeling met mijn hondje (Bo),
was ik zo blij om te zien dat er steeds meer 
wilde lente bloemen beginnen te bloeien :)
Maar het meest verbaasd was ik over de wilde orchideeën.
Ze groeien gewoon op het veld in onze straat! 

Ik vertelde het tegen Lunyx,
en natuurlijk wilde ze dat met haar eigen ogen zien!
Dus heb ik haar meegenomen zodat 
ze er ook even van kon genieten... 

 Click on the pictures to enlarge
Klik op de foto's om ze te vergroten


Aren't they just amazing!?
Well...  to bad that the next picture is not so sharp,
the wind was kind of strong :( 

Zijn ze niet geweldig!?
 Tja... helaas is deze foto niet helemaal scherp,
het waaide nogal behoorlijk :( Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

vrijdag 15 maart 2013

Gifts for the Girls

First... a welcome to my new blog followers :) 

Allereerst... een welkom voor mijn nieuwe blog volgers :)

Today my girls received a surprise
with the mail :D
It was a very lovely gift from Anja,
an online friend that shares the same passion as I... 
BJD's (Ball Jointed Dolls)

Vandaag kregen mijn meiden een verrassing 
met de post :D
Het was een heel leuk kadootje van Anja,
een internet vriendin met dezelfde passie als ik...
BJD's (Ball Jointed Dolls)

These are miniatures that you can collect 
from a Dutch Supermarket :)

Dit zijn AH minis :) 


Lunyx: Yummie this looks all so delicious! 
Jollie... 
Can you give me a spoon for this icecream... please? 

Jollie: Don't forget to ask your sisters if they want some too alright? 

Lunyx mumbles:... yeah... (sigh).... okay.


Lunyx: Jammie dit ziet er allemaal lekker uit!
Jollie...
Wil je mij een lepel geven voor dit ijs?

Jollie: Vergeet je niet je zusjes te vragen of ze ook iets lusten? 

Lunyx mompelt:.... ja... (zucht).... oke. 


Thank you so much Anja, for these lovely minis! :) 

Anja enorm bedankt voor deze leuke minis! :) 


Hugs Jollie en Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 


donderdag 14 maart 2013

We Made a Chair

Lunyx: With the desk comes a chair,
so that is what we will make next :) 

Jollie: Yes dear 
and I see that you already have gathered 
all the parts that I have made for it ^-^

****
 Lunyx: Bij een bureau hoort een stoel,
dus dat is wat we nu gaan maken :)

Jollie: Klopt lieverd
en ik zie dat je inmiddels alle onderdelen die ik
ervoor heb gemaakt al bij elkaar hebt verzameld ^-^

 Well... with a little magic the chair was finished in no time ;0)  
****
Tja... met een beetje toverkracht was de stoel zo klaar ;0) 

Click on the pictures to enlarge
****
Klik op de foto's om ze te vergroten

Lunyx: It fits perfect!! :D

Jollie: I am glad that your magic worked so well dear!

**** 
Lunyx: Het past perfect!! :D

Jollie: Ik ben blij dat jouw toverkracht 
weer zo goed gewerkt heeft lieverd!


 Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

dinsdag 12 maart 2013

We Made a Desk

Lunyx: It is nice that I could help you 
with the desk that you made Jollie.
We make a great team!

Jollie: Indeed we do!
You are such a great help dear,
I just love the way you can inspire me 
and you are so strong! 

Lunyx: That... is just a little magic ;0) 

****
Lunyx: Ik ben blij dat ik je kan helpen
met het bureau dat je hebt gemaakt Jollie.
Wij zijn een geweldig team!

Jollie: Dat zijn we inderdaad!
Jij bent een geweldige hulp lieverd,
ik hou van de manier waarop je mij inspireert
en je bent zó sterk!

Lunyx: Dat... is gewoon een beetje toverkracht ;0) 


Jollie: Now we just have to glue the top on it
and than we can paint it.

Lunyx: Yes... :D
But first we will make a chair to go with it.

****
Jollie: Nu moeten we het nog op elkaar lijmen
en dan kunnen we het verven. 

Lunyx: Ja... :D
en dan maken we nog een stoel die erbij past

Click on the pictures to enlarge
**** 
Klik op de foto's om ze te vergroten 

Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 
zondag 3 maart 2013

Diorama Update

This is not hard to guess now.
It is a Diorama for Pukifee / Lati Yellow Dolls.
(a bit bigger than 1/12 scale) 
and here is another small update...
****
Dit is niet meer moeilijk te raden nu. 
Het is een Diorama voor Pukifee / Lati Yellow poppen,
(iets groter dan de 1:12 schaalmaat) 
en hier is een kleine update... 


Click on the pictures to enlarge
****
Klik op de foto's om ze te vergroten

The dress and hat that Lunyx is wearing
was also made by me ^-^
****
Het jurkje en mutsje dat Lunyx aan heeft
zijn ook door mij gemaakt ^-^ 


The daybed may not be perfect,
(sides and front should have been attached different) 
but I am very happy with it for my first attempt.
And... I have learned a lot from this! :D 
****
De bedbank mag dan niet perfect zijn,
(zijkanten en voorkant zijn niet op de juiste manier bevestigd) 
maar ik ben erg blij met mijn eerste poging.
En... ik heb er weer veel van geleerd! :D 


Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...