zaterdag 15 juni 2013

Gift from Margriet

A few weeks ago my friend Margriet
send me a package with lots and lots of 'AH Minis'
These are minis that were collectable
at a Dutch supermarket.
They are a little too big for my girls,
but... someday I will adopt a bigger Ball Jointed Doll
even if it was only for these great minis lol ;) 

Een aantal weken geleden kreeg ik een pakje
van mijn vriendin Margriet met een heleboel AH minis
Ze zijn een beetje te groot voor de meiden,
maar... er komt een dag dat ik een grotere 
Ball Jointed Doll ga adopteren als is het alleen al
voor deze geweldige minis hi hi ;) 


The AH Minis are really cute!
And so wonderful detailed...
(Click on the pictures to enlarge) 

De AH minis zijn erg leuk!
En zo mooi gedetailleerd...
(Klik op de afbeeldingen om ze te vergroten) Margriet thank you so much for these gorgeous gifts! :D

Margriet enorm bedankt voor deze prachtige kadootjes! :D

Hugs Jollie and the Girls
 ****
Liefs Jollie en de meiden 


dinsdag 23 april 2013

Finished Diorama "Shabby Springtime"


Lunyx and I finished the Diorama "Shabby Springtime" :)

The room, all furniture and decoration
are designed and handmade by me. 

This Diorama is for around 16 cm (6") Dolls as
Pukifee, Lati Yellow, Middle Blythe etc.. 

Here are a whole bunch of photos... :D
You can click on them to enlarge them. 

Lunyx en ik hebben de Diorama "Shabby Springtime" klaar :)

De kamer, alle meubels en decoratie 
zijn ontworpen en handgemaakt door mij. 

Deze Diorama is voor poppen van ongeveer 16 cm
zoals Pukifee, Lati Yellow, Middle Blythe enz... 

Hier zijn een héleboel foto's... :D
Je kunt erop klikken om ze te vergroten. 
Thanks for Looking! :)

Dank je wel voor het kijken! :) 

Hugs Jollie and the Girls
Liefs Jollie en de meiden 


zaterdag 20 april 2013

Lovely Gift for Dimphy

Dimphy got these adorable tiny shoes, 
socks and pink bunny
from our online BJD friend, Anja...

Dimphy kreeg deze schattige kleine schoentjes, 
sokjes en roze konijntje
van Anja, onze online BJD vriendin...


She is sooo happy with them!
Ze is er zooo blij mee! 

Thank you so much Anja! :)
Enorm bedankt Anja! :) 

Lunyx: Ohhh Dimphy I love your new shoes!
Your feet are sooo tiny hi hi hi....
Look I got new shoes too...
and Jollie made me a a summer dress 
with the L from Lunyx on it! :D 

Lunyx: Ohhh Dimphy wat een schattige schoentjes!
Jouw voetjes zijn zoooo klein hi hi...
Kijk eens ik heb ook nieuwe schoenen
en Jollie heeft een zomerjurkje voor me gemaakt
met een L van Lunyx erop! :D 


Dimphy: Your feet are huge!!
Well... I guess you are a little bit huge... 
But I like your new outfit... and your hair too :D

Lunyx thinking: How can I be a little bit huge??? o-O
then she asks: Can I have that pink bunny? 
My snake would love to play with it (grin)

Dimphy: Jouw voeten zijn gigantisch!!
Nou ja... ik denk dat je ook wel
een klein beetje gigantisch bent...
Maar ik vind je outfit wel leuk... en je haar ook :D

Lunyx denkt: Hoe kan ik nou 
een klein beetje gigantisch zijn o-O 
en vraagt dan: Mag ik het roze konijntje hebben?
Mijn slang kan er leuk mee spelen (grijns)

  
Dimphy: NO!!! Are you crazy...???

Lunyx: I will trade my spider for it?

Dimphy: NO!!! sigh...
You have all kind of weird things...
I don't want them! 

Lunyx: Fine... 
You take good care of him then ;D hi hi

Dimphy: NEE!!! Ben je gek geworden...???

Lunyx: Ik ruil mijn spin ervoor?

Dimphy: NEE!!! zucht...
Jij hebt allemaal van die rare dingen...
Die wil ik helemaal niet!

Lunyx: Nou... 
Zorg dan maar goed voor hem ;D hi hi

Hugs, Jollie Dimphy and Lunyx
Liefs Jollie, Dimphy en Lunyx 

woensdag 27 maart 2013

Shabby Chic BJD Furniture

Lunyx and I finished the shabby chic furniture
that I made for the Pukifee diorama :) 

Lunyx en ik zijn klaar met de shabby chic meubeltjes
die ik gemaakt heb voor de Pukifee diorama :) 

Click on the pictures to enlarge them
Klik op de foto's om ze te vergroten Lunyx: Jollie I love this daybed!!
I am so curious what bedding you will make for it :D

Jollie: You will see that soon dear,
we can start decorating the room now :)

Lunyx: Jollie ik vind deze bedbank geweldig! 
Ik ben zo benieuwd wat voor een beddengoed je gaat maken :)

Jollie: Dat zie je snel genoeg lieverd,
we kunnen nu het kamertje gaan decoreren :) 


Lunyx: It will be really comfy with a mattress...

Jollie: Yes I think so too dear :)

Lunyx:  Dit zal echt heerlijk slapen met een matras...

Jollie: Ja meis dat denk ik ook :) 


Lunyx: Can we move the furniture too?

Jollie: Yes we can... 
Look... 

Lunyx: Kunnen we de meubeltjes ook anders zetten?

Jollie: Ja hoor dat kan...
Kijk... Lunyx: The chair sits great,
but I think that it can use a cushion on it ;)

Jollie: We will take care of that,
as soon as we start sewing dear ^-^

Lunyx: De stoel zit prima, 
maar ik denk dat er nog wel een kussentje op mag ;)

Jollie: Daar gaan we voor zorgen, 
zodra we gaan beginnen met het naaiwerk ^-^ 


Lunyx: Can I have a look at the fabrics over there??

Jollie: Sure you can sweetie.

Lunyx: Mag ik alvast bij de stofjes kijken daar?? 

Jollie: Tuurlijk mag dat lieverd. 

Hugs Jollie en Lunyx
**** 
Liefs Jollie en Lunyx zaterdag 16 maart 2013

Wild Orchids

When I was walking with my doggie (Bo),
I was so happy to see more and more wild spring flowers
that are starting to bloom here :) 
But most of all I was blown away by the wild orchids.
They just grow on the field in our street!

When I told Lunyx about it, 
she wanted to see them for herself too ofcourse ;)
So I took her out to enjoy them... 

Tijdens mijn wandeling met mijn hondje (Bo),
was ik zo blij om te zien dat er steeds meer 
wilde lente bloemen beginnen te bloeien :)
Maar het meest verbaasd was ik over de wilde orchideeën.
Ze groeien gewoon op het veld in onze straat! 

Ik vertelde het tegen Lunyx,
en natuurlijk wilde ze dat met haar eigen ogen zien!
Dus heb ik haar meegenomen zodat 
ze er ook even van kon genieten... 

 Click on the pictures to enlarge
Klik op de foto's om ze te vergroten


Aren't they just amazing!?
Well...  to bad that the next picture is not so sharp,
the wind was kind of strong :( 

Zijn ze niet geweldig!?
 Tja... helaas is deze foto niet helemaal scherp,
het waaide nogal behoorlijk :( Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

vrijdag 15 maart 2013

Gifts for the Girls

First... a welcome to my new blog followers :) 

Allereerst... een welkom voor mijn nieuwe blog volgers :)

Today my girls received a surprise
with the mail :D
It was a very lovely gift from Anja,
an online friend that shares the same passion as I... 
BJD's (Ball Jointed Dolls)

Vandaag kregen mijn meiden een verrassing 
met de post :D
Het was een heel leuk kadootje van Anja,
een internet vriendin met dezelfde passie als ik...
BJD's (Ball Jointed Dolls)

These are miniatures that you can collect 
from a Dutch Supermarket :)

Dit zijn AH minis :) 


Lunyx: Yummie this looks all so delicious! 
Jollie... 
Can you give me a spoon for this icecream... please? 

Jollie: Don't forget to ask your sisters if they want some too alright? 

Lunyx mumbles:... yeah... (sigh).... okay.


Lunyx: Jammie dit ziet er allemaal lekker uit!
Jollie...
Wil je mij een lepel geven voor dit ijs?

Jollie: Vergeet je niet je zusjes te vragen of ze ook iets lusten? 

Lunyx mompelt:.... ja... (zucht).... oke. 


Thank you so much Anja, for these lovely minis! :) 

Anja enorm bedankt voor deze leuke minis! :) 


Hugs Jollie en Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 


donderdag 14 maart 2013

We Made a Chair

Lunyx: With the desk comes a chair,
so that is what we will make next :) 

Jollie: Yes dear 
and I see that you already have gathered 
all the parts that I have made for it ^-^

****
 Lunyx: Bij een bureau hoort een stoel,
dus dat is wat we nu gaan maken :)

Jollie: Klopt lieverd
en ik zie dat je inmiddels alle onderdelen die ik
ervoor heb gemaakt al bij elkaar hebt verzameld ^-^

 Well... with a little magic the chair was finished in no time ;0)  
****
Tja... met een beetje toverkracht was de stoel zo klaar ;0) 

Click on the pictures to enlarge
****
Klik op de foto's om ze te vergroten

Lunyx: It fits perfect!! :D

Jollie: I am glad that your magic worked so well dear!

**** 
Lunyx: Het past perfect!! :D

Jollie: Ik ben blij dat jouw toverkracht 
weer zo goed gewerkt heeft lieverd!


 Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

dinsdag 12 maart 2013

We Made a Desk

Lunyx: It is nice that I could help you 
with the desk that you made Jollie.
We make a great team!

Jollie: Indeed we do!
You are such a great help dear,
I just love the way you can inspire me 
and you are so strong! 

Lunyx: That... is just a little magic ;0) 

****
Lunyx: Ik ben blij dat ik je kan helpen
met het bureau dat je hebt gemaakt Jollie.
Wij zijn een geweldig team!

Jollie: Dat zijn we inderdaad!
Jij bent een geweldige hulp lieverd,
ik hou van de manier waarop je mij inspireert
en je bent zó sterk!

Lunyx: Dat... is gewoon een beetje toverkracht ;0) 


Jollie: Now we just have to glue the top on it
and than we can paint it.

Lunyx: Yes... :D
But first we will make a chair to go with it.

****
Jollie: Nu moeten we het nog op elkaar lijmen
en dan kunnen we het verven. 

Lunyx: Ja... :D
en dan maken we nog een stoel die erbij past

Click on the pictures to enlarge
**** 
Klik op de foto's om ze te vergroten 

Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 
zondag 3 maart 2013

Diorama Update

This is not hard to guess now.
It is a Diorama for Pukifee / Lati Yellow Dolls.
(a bit bigger than 1/12 scale) 
and here is another small update...
****
Dit is niet meer moeilijk te raden nu. 
Het is een Diorama voor Pukifee / Lati Yellow poppen,
(iets groter dan de 1:12 schaalmaat) 
en hier is een kleine update... 


Click on the pictures to enlarge
****
Klik op de foto's om ze te vergroten

The dress and hat that Lunyx is wearing
was also made by me ^-^
****
Het jurkje en mutsje dat Lunyx aan heeft
zijn ook door mij gemaakt ^-^ 


The daybed may not be perfect,
(sides and front should have been attached different) 
but I am very happy with it for my first attempt.
And... I have learned a lot from this! :D 
****
De bedbank mag dan niet perfect zijn,
(zijkanten en voorkant zijn niet op de juiste manier bevestigd) 
maar ik ben erg blij met mijn eerste poging.
En... ik heb er weer veel van geleerd! :D 


Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

zondag 24 februari 2013

Update

Just a small update from the project
that I am working on :)
****
Even een kleine update van het project waar
ik mee bezig ben :)

 (Click on the pictures to enlarge)
****
(Klik op de foto's om ze te vergroten)

The walls are drying (upside down) and are not finished yet ;)
****
De muren staan (op hun kop) te drogen en zijn nog niet klaar ;) 

I am also making a daybed....
First I made a drawing of it and now I am sawing it out. 
****
Ik ben ook een bedbank aan het maken...
Ik heb eerst een tekening gemaakt en die ben ik nu aan het uitzagen. 


But... also not finished yet!
****
Maar... dit is ook nog niet af!


That's all for today.
****
Dat was het voor vandaag. 

NOTE: I have changed the settings for the comments.
I have to aprove them first now, 
because I get to much spam on my blog :( 
****
NOTE: Ik heb de instellingen voor de reacties aangepast.
Ik moet ze nu eerst goedkeuren,
omdat ik teveel spam op mijn blog krijg :( 

Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 


donderdag 21 februari 2013

My Pukifee Knitted Sets

After many days of rain and grey skies,
yesterday the sun was there!
And I took some time to make pictures
from the handknitted sets that I made lately ;)
****
Na dagen lang regen en grijze lucht,
kwam gisteren ineens de zon weer tevoorschijn!
En heb ik de tijd genomen om foto's te maken
van de gebreide sets die ik de afgelopen tijd heb gemaakt ;) 

I made a few very cute hats with scarfs.
And... the long coats with the matching 
harlequin hats are my own design! :D
Aren't they charming?
****
Ik heb een paar hele leuke mutsjes met sjaaltjes gemaakt.
En... de lange jasjes met bijpassende
harlekijn mutsjes zijn mijn eigen ontwerp! :D
Zijn ze niet schattig? 

Click on the image to enlarge
****
Klik op de afbeelding om te vergroten

Thanks for watching! :)
****
Bedankt voor het kijken! :)

Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 

vrijdag 15 februari 2013

New Eyes for Lunyx

Finaly Lunyx and I found the perfect eyes for her

(click on the pictures to enlarge)
****
(Klik op de foto's om ze te vergroten) 

Lunyx: Now I look exactly as who I am 
Jollie: Which is exactly how I had imagined you! ;) 
Lunyx: I love me!! :D 
****
 Lunyx: Nu lijk ik precies als wie ik ben :D 
Jollie: En dat is precies zoals ik me jou had voorgesteld! ;) 
Lunyx: I hou van mij!! :D 


Here you can see the difference from before and after...
****
Hier kun je het verschil zien van voor en na...


Hugs Jollie & Lunyx
****
Liefs Jollie & Lunyx 
woensdag 13 februari 2013

New Project

I started a new project :)
I know this does not show much yet,
but as soon as I have an update, more pictures will follow! 
****
Ik ben begonnen met een nieuw project...
Ik weet dat hier nog maar weinig op te zien is,
zodra ik een update heb, volgen er meer foto's :)


Hugs Jollie
****
Liefs Jollie 

maandag 4 februari 2013

Chair Revamped

A while ago I revamped a chair
for Dimphy's livingroom...
 ****
Een tijdje geleden heb ik een stoel 
voor Dimphy's woonkamer vernieuwd...

Click on the pictures to enlarge
**** 
Klik op de foto's om ze te vergroten 

 First we picked out a nice fabric
that fits well with her couch.
****  
Eerst hebben we samen een leuk stofje uitgezocht
wat goed bij haar bankstel past. 


And this is how her 'new' chair looks now... 
**** 
En zo is haar 'nieuwe' stoeltje geworden... 


Dimphy: This looks gorgeous with my couch! :D
Thank you so much Jollie.
Jollie: You're welcome sweetie :)
****
Dimphy: Dit staat prachtig bij mijn bank!! :D
Dank je wel Jollie.
Jollie: Graag gedaan lieverd :) 


Hugs Jollie & Dimphy
****
Liefs Jollie & Dimphy  

woensdag 23 januari 2013

Lunyx a Little Fairy Witch!

This morning I decided to have a long chat
with my Pukifee.
She is not an easy and sweet little girl like Dimphy...
So I had to think of something
to get to know her a little bit better.
I talked her in to doing her hair, because it was sooo messy! 
And in the meanwhile she opened up...

She also told me her name!
She is called Lunyx (speak out as: Looniks)
it is a mixture from Luna (the moon) and Onyx (a black stone) 
 ****
Vanmorgen had ik besloten om eens een lang
gesprek te voeren met mijn Pukifee.
Ze is niet een schattig lief meisje zoals Dimphy...
Dus ik moest een manier bedenken
om haar beter te leren kennen.
Ik heb haar zover gekregen dat ik haar haren
mocht doen, want die zaten zo door de war!
En ondertussen begon ze langzaam los te komen... 

Ze heeft me ook haar naam verteld!
Ze heet Lunyx (spreek uit als: Looniks)
het is afgeleid van Luna (de maan) en Onyx (een zwarte steen) 


Turns out that she is a little fairy witch!!
Never knew that fairies had also witches o-O
It gets even weirder... 
She comes from a fairy gypsy family!
They traveled around from place to place in gypsy wagons. 
Her parents had a lot of children 
and most of the time Lunyx was with her grandmother.
That's how she learned how to look in a christal ball, 
tarot reading and other witchcraft....

Her grandmother was very very old.
Just before she died, she cast a spell out over Lunyx
so that she always would remain as she was...
And that has been more than a century ago! 

Lunyx was so sad of the loss of her grandmother,
that she decided to leave on her own.
That's how she finaly ended up at my place,
and she asked me this morning if she could stay here. 
Could you say no? 
****
Nu blijkt dat ze een elven heksje is!! 
Ik heb nooit geweten dat elven ook heksen hadden o-O
Het wordt nog gekker...
Ze stamt af van een elven zigeuner familie! 
Ze trokken rond van plaats naar plaats in hun zigeuner wagens.
Haar ouders hadden veel kinderen 
en Lunyx was meestal bij haar grootmoeder.
Zo heeft ze geleerd hoe ze in een kristallen bal kan kijken,
tarot kaarten te lezen en meer over hekserij...

Haar grootmoeder was heeeel erg oud.
Vlak voor ze stierf heeft ze een spreuk uitgesproken
over Lunyx, zodat zij altijd zo blijven zoals ze was.
 En dat is inmiddels meer dan een eeuw geleden!

 Lunyx  was zo ontzettend verdrietig, 
dat ze besloot om alleen weg te gaan. 
Zo is ze uiteindelijk bij mij terecht gekomen
en ze heeft me zojuist gevraagd of ze hier mag blijven. 
Zeg dan maar eens nee! 


She is a Moonchild.
 I have no idea what that means, but I hope
that she does not turn into something scarry
that howls at the full moon! ;0)

She practices magic with the elements water and air.
Lunyx says that she is a good witch.
Yeah... sure...
Well... I guess we will find that out sooner or later ^-^
****  
 Ze is een maankind.
Ik heb geen idee wat dat betekent, maar ik hoop
dat ze niet in iets engs veranderd
dat huilt naar de volle maan! ;0) 

Ze beoefent magie met de elementen water and lucht.
Lunyx zegt dat ze een goedaardig heksje is.
Ja... tuurlijk... 
Nou... daar zullen we vroeg of laat nog wel achter komen ^-^ 


Lunyx: I would like some coffee now... please?
****
Lunyx: Ik lust wel een kopje koffie nu... alsjeblieft? 

Well I know more than enough for one day...
When I find out more about her character,
I will let you know!
****
Nou, ik weet wel weer genoeg voor vandaag.... 
Als ik meer van haar karakter ontdek,
laat ik het jullie weten! 

Hugs Jollie and Lunyx
****
Liefs Jollie en Lunyx 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...